dimarts, 16 de setembre de 2008

Cuba s'ensortirà

Cuba s'ensortirà 

Estreno aquest nou bloc per tal de posar a la xarxa les meves inquietuds i posar a la xarxa aquelles idees que necessiten ser esteses.
En aquest sentit Cuba ha rebut en pocs dies dos huracans i malgrat la seva organitzada defensa civil han hagut algun morts. Evidentment infinitament menys que països "capitalistes" com Aití i fins i tot USA.
Malgrat que segur que és un sistema millorable el sistema socialista garanteix abans que tot els bens comuns per sobre dels individuals. És per això que han movilizat milers de persones en tota classe de vehicles a llocs segurs i preservant els bens comuns, hospitals, escoles etc.
És en aquest sentit que cal una resposta dels pobles del món en donar suport aquest poble i ajuda-los, dins de les nostres possibilitats a sortint-se endavant.
venceremos, patria o muerte

Programació de la festa major?

S'apropa la festa major de Sant Cebrià. Avui estem a 17 de setembre i encara no tenim notícia de la programció ni del llibret de festes. Esperem que això no sigui el pressagi d'una festa en la línia del que ens tenen acostumats.

Estarem espectants,

salut, alegria, festa i revolta,

Lluís